Nebrus
 
 Instellingen met informatie over de .....
 

Brughoektumor en meer ..

De Neurofibromatose Vereniging Nederland
Deze vereniging stelt zich ten doel patiŽnten en iedereen die direct of indirect met neurofibromatose te maken hebben met elkaar in contact te brengen en wegen te zoeken om hun
belangen optimaal te behartigen. Zie hun website ........

De Hersenstichting Nederland
Deze site biedt u alle mogelijke informatie van de Hersenstichting Nederland. Zie hun website.......

Cerebraal
De vereniging Cerebraal is een vereniging voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel en direct betrokkenen.
Zie hun website .......

NVVS
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden.
Zie hun website...........

Stichting Eigen Gezicht
De stichting gaat zich richten op het bieden van psychosociale ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een gelaatsafwijking. Zie hun website ..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rion-Antirion bridge