Het behandelen van verlammingen van het gezicht

 

Dr. Capi. C. Wever, KNO-arts

Leids Universitair Medisch Centrum

Inleiding

Een blijvende verlamming van het gelaat overkomt een paar duizend mensen per jaar in Nederland. De oorzaak is soms een infectie, soms een operatie, soms een ongeval, maar helaas meestal onbekend. De gevolgen van een verlamd gezicht zijn indrukwekkend. Zo zijn er problemen bij het eten en bij de spraak. Maar daarnaast uiteraard ook de sociale en emotionele impact, die aanzienlijk kan zijn. Zelfs een lichte aangezichtsverlamming is een ernstige zaak. In het LUMC vinden wij daarom dat de behandeling van een aangezichtsverlamming een prioriteit is, de zorg die wij aan onze patiënten willen leveren. We doen dat in teamverband, en hebben daarbij aandacht voor zowel de medische als sociaal emotionele aspecten.

De behandeling van synkinesieen met Botuline toxine (Botox)

Wanneer de aangezichtszenuw beschadigd is geraakt, treed er uiteindelijk in veel gevallen gelukkig herstel op. Dat herstel kan volledig zijn. Dikwijls is dat helaas niet het geval. Regelmatig zien we dus dat de verlamming in de tijd wel afneemt, maar de situatie niet volledig terugkeert naar normaal. Hoewel de verlamming in rust dan soms vrijwel niet meer zichtbaar is, kan dat bij lachen of spreken duidelijk wel het geval. Wat de situatie vaak erger maakt is dat er bij incompleet herstel regelmatig onwillekeurige trekkingen of spasmen van het gelaat ontstaan, meestal rondom het oog en mond gelegen. Bij eten en lachen ervaren mensen dan dat het oog aan de verlamde zijde samenknijpt en kleiner wordt. Omgekeerd ervaren mensen soms dat de mondhoek verkrampt. Dit verschijnsel wordt synkinesie genoemd. Mensen met een milde aangezichtsverlamming en bijkomende synkinesieen hebben soms meer last van de spasmen dan van de restverlamming. Helaas bestaat er geen definitieve oplossing voor de behandeling van deze spasmen. Wat wel helpt is de toepassing van Botuline Toxine, in de schoonheidsbranche ook wel “Botox” genoemd.

Vaak merken wij dat onze patiënten initieel wat zorgen hebben over deze behandeling. De toepassing van Botox in de schoonheidsbranche, en de slechte voorbeelden die mensen daar aan koppelen, is daar vaak de oorzaak van. Zorgvuldige toepassing van Botox is echter veilig en effectief, en gebeurt voor allerlei toepassingen al meer dan 30 jaar in de geneeskunde. De behandeling bestaat uit meerdere kleine prikjes in het gelaat, neemt ongeveer 5 minuten in beslag en is, behoudens een klein risico op een enkel blauwe plekje, vrijwel geen aanleiding tot last. Het effect van de behandeling is na 7-10 dagen zichtbaar en houdt ongeveer 3 maanden aan. De behandeling moet dus herhaald worden.

Nazorg Brughoektumor LUMC

LUMC KNO

Een brughoektumor kan veel vragen en onzekerheden oproepen, ook na een behandeling.
Onze zorg houdt daarom niet op als u het ziekenhuis uitloopt.