Een afwachtend beleid is een mogelijkheid bij een relatief kleine tumor en/of bij relatief geringe klachten.

Daarnaast kunnen er andere redenen (andere ziekten en/of leeftijd van de patiënt) zijn om af te zien van een behandeling.
De groeisnelheid van de tumor kan namelijk zeer gering zijn (gemiddeld 1 à 2 mm per jaar). Dit wordt in principe éénmaal
per jaar met een controle-MRI-onderzoek gecontroleerd.