Verschijnselen

Omdat een brughoektumor ontstaat bij de gehoor- en evenwichtszenuw, leidt dit vaak tot gehoorvermindering aan één oor en evenwichtsstoornissen. Ook oorsuizen komt regelmatig voor. Als de tumor groeit en meer druk uitoefent op omliggende zenuwen en eventueel hersenweefsel, leidt dit uiteindelijk tot uitval van de gehoor- en evenwichtszenuw (een uitgevallen evenwichtszenuw hoeft niet tot meer klachten te leiden). Ook kan een doof gevoel in het gezicht ontstaan. Een scheef gezicht zoals dat kan ontstaan door een beroerte, komt bij een brughoektumor maar zeer zelden voor. 

Er is geen verband tussen de ernst van de klachten en de omvang of de groeisnelheid van de tumor. Zo kan een kleine brughoektumor veel klachten geven en een grote geen of nauwelijks. Verergering van de klachten hoeft dus niet te betekenen dat de tumor veel groter wordt. Net als dat vermindering van de klachten niet wil zeggen dat de groei gestopt of gestabiliseerd is. 

Bron: LUMC