De NEderlandse BRUghoektumorSite biedt informatie over de brughoektumor.

Ook via links naar andere sites.

De geboden informatie op verwezen sites staat te allen tijde onder verantwoording van de redactie van die websites. De NEderlandse BRUghoektumorSite wijst elke verantwoordelijkheid voor teksten en informatie op de NEderlandse BRUghoektumorSite of op websites waarnaar wordt verwezen af, noch kunnen hierop enige garanties worden gegeven of rechten aan worden ontleend.

Gebruik van de NEderlandse BRUghoektumorSite of de informatie waarnaar verwezen wordt geschiedt geheel voor eigen risico.

De informatie gevonden via de NEderlandse BRUghoektumorSite kan nooit een consult bij de arts vervangen. 
Het dient ten hoogste als aanvullende informatie of ondersteuning.

Raadpleeg bij klachten altijd eerst een arts!!!