info

Deze website heeft tot doel u informatie te geven over de brughoektumor, ook wel vestibularis-schwannoom of acousticusneurinoom genoemd.

De informatie op deze website is dus bedoeld als ondersteuning van het consult door de arts (KNO-, maar ook huisarts) en dient dient niet als vervanging van een consult.

Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de tekst wordt beschreven.

Een brughoektumor is een goedaardig gezwel dat zich op een welbepaalde plaats binnen de schedel bevindt, namelijk de brughoek.


 

Subcategorieën

180px koala ag1

Omdat een brughoektumor ontstaat bij de gehoor- en evenwichtszenuw, leidt dit vaak tot gehoorvermindering aan één oor en evenwichtsstoornissen.

Ook oorsuizen komt regelmatig voor.

puzzle4

 

Het is van belang om in een vroeg stadium de diagnose te stellen.
Groei van de tumor kan onherstelbare zenuwbeschadiging veroorzaken en levensbedreigend zijn.