Centra voor stereotactische bestraling

 

Wat is stereotactische bestraling
Bij stereotactische bestralingen wordt er, net als bij andere vormen van radiotherapie,
naar gestreefd om een bepaald doelvolume op een nauwkeurige wijze te bestralen.

Indicaties:
De belangrijkste indicaties voor intracraniële stereotactische bestraling,
soms ook wel radiochirurgie genoemd, zijn bepaalde vaatafwijkingen in de hersenen, de arterioveneuze malformaties, tumoren van de gehoorszenuw en hersenmetastasen.

 

 

Centra voor stereotactische bestraling:

- Amsterdam: VU ziekenhuis

- Rotterdam: Erasmus MC ( + Cyberknife)

- Tilburg: ETZ Elisabeth Tilburg